Algemene Voorwaarden

1. Deelname is geheel op eigen risico. Zen & Zijn kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel van welke aard dan ook. 

2. Bij twijfel over deelname is het raadzaam uw arts te vragen om advies. Licht uw docent hierover in. 

3. U bent verplicht medische aandoening(en) te melden wanneer deze van toepassing zijn op het volgen van een les en/of het ondergaan van een massage/behandeling/yogatherapie. 

4. U dient zich altijd tijdig aan en af te melden via What's app (06 46 73 35 05). Bij afmeldingen minder dan 4 uur voor de les, behoudt Zen & Zijn zich het recht een les in rekening te brengen. 

5. Zen & Zijn heeft het recht een les te annuleren bij minder dan 3 deelnemers. Er vindt geen vergoeding plaats van deze les(sen). 

6. Zen & Zijn heeft het recht om op feestdagen en/of tijdens vakanties lestijden te veranderen en/of lessen te annuleren. Er vindt geen vergoeding plaats van deze les(sen).

7. Abonnementen en/of 10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden. 

8. 10-lessenkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld. 

9. Opzeggen kan op ieder moment (na inachtneming van het minimale lidmaatschap van 3 maanden). Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Er wordt geen geld teruggegeven. 

10. Voor het afsluiten van een maandabonnement geldt een minimaal lidmaatschap van 3 maanden. Daarna kan het abonnement maandelijks opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. 

11. De 10-lessenkaart is 3 maanden geldig. Er vindt geen restitutie plaats. 

12. In het geval van vakantie van de docent voor langer dan 2 weken, kan een korting gelden van 50% op het abonnement. 

13. Bij blessures met een lange geneestijd mag het maandabonnement in overleg met de docent stopgezet/bevroren worden tot de deelnemer weer fit genoeg is om de les te volgen. 

14. Voor leden met een maandabonnement mogen lessen ingehaald worden binnen 2 weken. Het is aan de deelnemer zelf om dit aan te geven en in te plannen en er geldt geen restitutie voor gemiste lessen. 

15. Behandelingen die geannuleerd worden vanwege Corona-gerelateerde klachten, kunnen kosteloos verzet worden. Wordt de afspraak niet verzet, behoudt Zen & Zijn het recht om 50% van de prijs van de behandeling in rekening te brengen. 

16. Behandelingen die minder dan 24 uur van tevoren geannuleerd worden, kunnen in rekening gebracht worden. 

17. Wanneer door onvoorziene omstandigheden (voorbeeld: Corona) geen lessen in de studio gegeven kunnen worden, stuurt de docent videolessen. Deze videoles vervangt de les in de studio, wat betekent dat het abonnement en de 10-lessenkaart dezelfde prijs behouden. 

18. Kan er wel les gegeven worden in de studio, maar kiest u ervoor dit niet te doen, loopt uw abonnement en/of 10-lessenkaart onverminderd door (tenzij u opzegt).